Senioren -of 75+keuringen

Rijbewijs verlengen vanaf 75 jaar

Wanneer de geldigheid van uw rijbewijs verloopt op of na uw 75ste levensjaar, kunt u uw rijbewijs pas verlengen na een medische keuring.

Het gaat dus om de volgende vraag:

Op welke datum verloopt uw rijbewijs en hoe oud bent u die dag

nlrijbewijskeuring.nl  werkt samen met gecertificeerde artsen artsen op diverse plaatsen binnen Nederland.

Wanneer starten met de procedure?

Het is aan te raden om minimaal 5 tot 6 maanden voor het aflopen van de geldigheid van uw rijbewijs met de keuringsprocedure te starten. Door grote drukte bij het CBR kan de responstijd langer zijn. De Verklaring van Geschiktheid is 1 jaar geldig.

Voorbereiding op de keuring

U koopt van te voren een Gezondheidsverklaring. Dit kan digitaal via mijn.cbr.nl (met behulp van uw DigiD met SMS controle) of op papier. Digitaal gaat het snelst.

De papieren versie kunt u kopen bij de meeste gemeenten, de CBR webshop of enkele CBR locaties. U kunt deze ook via nlrijbewijskeuringen.nl aanschaffen.

Heeft u digitaal de Gezondheidsverklaring gekocht dan krijgt u automatisch binnen 5 dagen de juiste papieren in uw mijn.cbr mailbox (voor vragen belt u het CBR).

Deze print u uit of laat u uitprinten en neemt u mee. Wij verzoeken u op het geprinte Keuringsverslag ook alvast uw Persoonlijke Gegevens te noteren en op iedere pagina uw BSN nummer.

Heeft u een papieren Gezondheidsverklaring gekocht dan stuurt u die eerst naar het CBR en vervolgens krijgt u de juiste papieren per post thuisgestuurd. Dit kan een paar weken duren.

Let op: Heeft u uw mailadres ingevuld op de papieren gezondheidsverklaring dan krijgt u de papieren niet via de post maar worden deze klaar gezet voor u in uw mijn.cbr mailbox en moet u dus toch inloggen met uw DigiD. Dus als u dit niet wilt geen mailadres invullen.

Toelichting procedure papieren gezondheidsverklaring:

Procedure gezondheidsverklaring

U hoeft niet van te voren naar uw eigen huisarts.

Wat u moet meenemen naar de rijbewijskeuring

De verwijsbrief van het CBR daarop staan zgn. ZD codes die de arts nodig heeft, het Keuringsverslag en eventuele hulpformulieren die de arts in moet vullen.

Er zijn diverse formulieren: bijv. visus, diabetes, algemeen, etc.

Indien er op een formulier staat “in te vullen door een arts” dan kunt u dit formulier gewoon meenemen naar de rijbewijskeuring.

Indien er staat dat het formulier ingevuld moet worden door een specialist, zoals oogarts, neuroloog dient u zelf een afspraak te maken bij de betreffende specialist.

Urine, hoeft niet nuchter. Bij voorkeur niet ouder dan een uur of twee. Neem de urine mee in een urinecontainertje dat te koop is bij apotheek, drogist of huisarts.

Actueel medicatieoverzicht van de apotheek of huisarts (ook als u op dit moment geen medicijnen gebruikt; dan vraagt u om een blanco lijst waarop alleen uw naam staat).

Let op: Draagt u contactlenzen, neem dan het recept van uw opticien mee waarop de sterkte staat vermeldt, of de verpakking van de lenzen. Dan hoeft u voor de test van uw gezichtsvermogen de lenzen niet uit te doen.

Rijbewijs:  Alleen als u (nog) geen rijbewijs heeft, mag u een ander identiteitsbewijs meenemen.

Het onderzoek zelf

De arts vult het keuringsverslag in en eventuele hulpformulieren.  Aan de hand van de meegebrachte medicatielijst van de apotheek wordt ook eventuele medicatie geïnventariseerd.

Tevens wordt gevraagd of u onder behandeling bent of onder behandeling bent geweest van een medisch specialist. Vervolgens wordt de geldigheid van uw rijbewijs gecontroleerd, of het is afgegeven voor een kortere periode dan normaal en of er codes op staan vermeld die een beperking inhouden.

Het verdere onderzoek omvat het meten van de bloeddruk, onderzoek van de urine op glucose, bepalen van het gezichtsvermogen, observatie van of u goed kunt bewegen: inschatten van de functie van armen, benen en rug. Daarnaast wordt een globale indruk verkregen van psychische en sociale functies.

Digitaal invullen van uw Keuringsverslag

Op de verwijsbrief bij uw Keuringsverslag staan ZD codes en daarmee kan de arts uw papieren ook online invullen en meteen opsturen naar het CBR. (Let op: zonder deze code kan de arts het formulier niet digitaal invullen.) Dit scheelt u een paar weken tijd.

De uitslag krijgt u gewoon via de post tenzij u uw mailadres heeft opgegeven op de Gezondheidsverklaring of deze digitaal heeft gekocht.

Alle artsen van nlrijbewijskeuringen.nl kunnen de formulieren digitaal invullen.

Na afloop van de rijbewijskeuring

Aan het einde van de keuring krijgt u het keuringsverslag en eventueel andere formulieren terug van de arts. Het is belangrijk deze papieren nog even te bewaren. Mocht er iets mis gaan bij het CBR, dan hebt u nog altijd de formulieren als bewijs.

Vergoeding via Zorgverzekering

Na de keuring krijgt u een mail met de link naar de kwitantie indien u een mailadres heeft opgegeven. U kunt ook aan de balie verzoeken direct een kopie van de kwitantie te verkrijgen.

Informeer bij uw zorgverzekering of u in aanmerking komt voor vergoeding van (een deel van) de kosten.

De uitslag

Ontvangstbevestiging

Wanneer het CBR uw Keuringsverslag heeft ontvangen, kunt u dit terug zien in uw Mijn CBR mailbox. Ook wanneer het CBR geen mailadres van u heeft. Het kan enkele weken duren voordat de informatie is ontvangen of zichtbaar is. De verklaring van geschiktheid ontvangt u in uw Mijn CBR mailbox als het CBR een mailadres van u heeft en anders per post.

Aanvullende informatie

Het kan zijn dat het CBR nog aanvullende informatie nodig heeft van de keuringsarts. Heeft u daar bericht over ontvangen: bel dan naar nlrijbewijskeuringen.nl. nlrijbewijskeuringen.nl zal de arts informeren en vragen dit verder zo snel mogelijk voor u te regelen. Dit kan zonder nieuwe afspraak en kosten.

Keuring door specialist

Soms is een aanvullende keuring door een internist, neuroloog, cardioloog, oogarts of psychiater nodig.

Wanneer het om feitelijke informatie gaat, zoals bij nierschade, ICD, dementie, slaapproblemen, spierziekten, neurologische en visuele aandoeningen mag dat uw eigen specialist zijn. Wil deze het niet doen bel dan het CBR.

Op de website van het CBR staat een lijst met oogartsen waar u binnen twee weken terecht kunt.

Bij psychiatrische aandoeningen, ADHD, ADD, autisme, alcohol- en drugsmisbruik wordt u door het CBR verwezen naar een onafhankelijk specialist.

Deze aanvullende keuring moet u zelf betalen. Er zijn vanaf 1 januari 2014 vaste afspraken voor de maximale tarieven, gekoppeld aan de tijd dat u bij de arts in de spreekkamer bent.

Rijtest

Soms is er meer informatie nodig over de praktische geschiktheid van een bestuurder. De medisch adviseur van het CBR zal u in zo’n geval verwijzen voor een rijtest met een deskundige praktische rijgeschiktheid van het CBR. Dit is geen nieuw rijexamen maar een rijtest. De deskundige bekijkt of iemand rijgeschikt is. Ook kunt u een uitnodiging ontvangen voor een technisch onderzoek. Een technisch onderzoek is er met name op gericht om te bepalen of aanpassingen in uw eigen auto nodig zijn en zo ja, welke.

Autorijden met een beperking of handicap

Met een lichamelijke of geestelijke beperking kunt u in de meeste gevallen zelfstandig met een auto de weg op. Ook voor motorrijders met een handicap zijn er mogelijkheden om te rijden. Met technische aanpassingen en training door een gespecialiseerde rijopleider zijn namelijk veel beperkingen te compenseren. U moet daarbij uiteraard aan dezelfde eisen voldoen als andere bestuurders, want de verkeersveiligheid staat voorop. Het CBR kan u daarbij op weg helpen (link).

Geldigheid Verklaring van Geschiktheid van het CBR

Heeft u de verklaring van geschiktheid van het CBR ontvangen maar verloopt uw rijbewijs nog niet dan kunt u deze (maximaal 1 jaar) bewaren. Houd er rekening mee dat de gemeente 1 week nodig heeft om een nieuw rijbewijs aan te maken. Zo sluit het oude rijbewijs mooi aan op het nieuwe rijbewijs. 

Uw rijbewijs verlengen bij de gemeente

U gaat naar de gemeente en neemt mee:

  • Uw oude rijbewijs
  • Pasfoto’s
  • Geld voor het nieuwe rijbewijs (prijs verschilt per gemeente)

 

De procedure in het kort

  1. Begin op tijd: minstens 4 maanden voordat uw rijbewijs verloopt, minstens 5 maanden indien u wellicht langs een specialist moet
  2. Koop een Gezondheidsverklaring, vul deze in en verstuur deze naar het CBR:
   • Online: ga naar Mijn CBR U heeft hiervoor een DigiD account en internetbankieren nodig
   • Op papier: koop de Gezondheidsverklaring  bij sommige gemeenten of (tegen meerprijs) thuisgestuurd krijgen via het CBR of via nlrijbewijskeuringen.nl
  3. U ontvangt een verwijsbrief, een keuringsverslag voor de keuringsarts en eventuele (afhankelijk van uw medische situatie) hulpformulieren:
   • Verslagen moeten worden ingevuld door de keuringsarts
   • Rapporten moeten worden ingevuld door medisch specialisten
  4. U maakt een afspraak bij de medici en laat hen de formulieren invullen.
  5. De medisch adviseur van het CBR beoordeelt uw dossier. U ontvangt reactie van het CBR, dit kan zijn:
   • Beslissing: verklaring van medische rijgeschiktheid, waarmee u uw rijbewijs bij de gemeente kunt verlengen
   • Aanvraag voor aanvullende medische informatie
   • Aanvraag voor een rijtest

Heeft u een positieve beslissing van het CBR dan kunt u naar uw gemeente om het rijbewijs te laten verlengen.

Instructievideo CBR