Rijbewijskeuringen klein bij medische reden

Keuring Klein Rijbewijs (ABE – medische noodzaak) tot 75 jaar

Voor het behalen van een klein rijbewijs (ABET) dient altijd een Gezondheidsverklaring te worden ingevuld. Stuur de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Indien een of meer vragen met JA worden beantwoord is een bezoek aan een arts verplicht. U krijgt vanzelf bericht hierover van het CBR. Daarin staat ook naar welke arts u dient te gaan.

Bovenstaande geldt ook voor het verlengen van een rijbewijs met een beperkte geldigheid of indien uw gezondheidstoestand is veranderd en u dit wilt melden bij het CBR.

U heeft een klein rijbewijs met een beperkte geldigheid (minder dan 10 jaar) en bent jonger dan 75 jaar

Het CBR kan u vertellen of en zo ja naar welke arts u moet gaan om uw rijbewijs te verlengen.

Uw gezondheidstoestand verandert tussentijds en u bent jonger dan 75 jaar. Wat moet u dan doen?

Het komt regelmatig voor dat er iets verandert in de gezondheid terwijl het rijbewijs nog geldig is. Dit kan van invloed zijn op de rijgeschiktheid.

Er is geen meldingsplicht in Nederland. Maar er is wel een zogenaamde “morele verplichting” vastgelegd in de wet. In de Wegenverkeerswet staat immers dat je geen gevaar mag zijn voor jezelf en/of voor anderen.

Op verkeersdeelnemers rust dus een zorgplicht; van een bestuurder mag worden verwacht dat hij zich verantwoordelijk gedraagt en eventueel passende maatregelen neemt om te voorkomen dat hij een gevaar is op de weg.

Het verzwijgen of niet melden van bijv. epilepsie (maar ook andere aandoeningen en ziektes die de rijvaardigheid negatief kunnen beïnvloeden) kan ook gevolgen hebben voor de verzekering en zelfs leiden tot strafrechtelijke vervolging in geval van betrokkenheid bij een verkeersongeval.

De meest voorkomende aandoeningen die de rijgeschiktheid negatief kunnen beïnvloeden zijn:

 • Beroerte (CVA)
 • ICD-implantatie
 • Slecht ingestelde diabetes (suikerziekte)
 • Epilepsie
 • Doorgemaakte psychose
 • Hartinfarct of vaataandoening (bijv. vaatomleidingen of dotterbehandelingen)
 • Multiple sclerose
 • Ziekte van Parkinson
 • Dementie
 • Neuropathie, polyneuropathie
 • Progressieve oogaandoening (staar, maculadegeneratie, glaucoom)
 • Functiebeperking van de ledematen, rug en wervelkolom
 • ADHD/PDD-NOS
 • Alcohol- en drugsmisbruik
 • Medicijngebruik of –misbruik

Voorbereiding op de keuring

U koopt van te voren een gezondheidsverklaring. Dit kan zijn een digitale versie of een papieren versie. De digitale versie kunt u kopen via Mijn CBR (met behulp van uw DigiD). De papieren versie koopt u bij de gemeente, een rijschool of het CBR. U kunt deze ook via nlrijbewijskeuringen.nl aanschaffen, klik hier om deze te bestellen.

De Gezondheidsverklaring vult u van te voren in. Stuur deze naar het CBR. U hoort van het CBR naar welke arts u dient te gaan.

Indien u bij nlrijbewijskeuringen een afspraak moet maken voor een aantekening op uw Gezondheidsverklaring neemt u mee: 

 • De papieren die de arts moet invullen, deze heeft u retour gekregen van het CBR.
 • Actueel medicatieoverzicht van de apotheek (ook als u op dit moment geen medicijnen gebruikt).
 • De naam die nlrijbewijskeuringen.nl geeft aan deze keuring is: Rijbewijskeuring medisch klein.