Rijbewijskeuringen Groot

Voor het C/D/E Rijbewijs

Als men het C rijbewijs (vrachtwagen) of D rijbewijs (autobus) behaalt of wilt verlengen, is in Nederland een medische keuring nodig.

Als u jonger dan 75 jaar bent, moet deze keuring verricht worden door een bedrijfsarts of een arts die een samenwerkingsverband heeft met een gecertificeerde arbodienst. In dat geval kiest u bij het maken van een afspraak voor “Rijbewijskeuring groot (C\D\E)”.

Wij raden sterk aan, om minimaal 5 maanden voor het verlopen van het rijbewijs een medische keuring aan te vragen. Dit kunt u doen door de gezondheidsverklaring groot rijbewijs in te dienen bij het CBR. Hierna krijgt u bericht van het CBR en dan bent u klaar om bij Rijbewijskeuring Holland een afspraak te maken.

Maak nu een afspraak

Code 95

Voor het laten bijschrijven van code 95 is geen medische keuring nodig. U moet wel betalen voor een nieuw rijbewijs, maar let op: de geldigheid van uw nieuwe rijbewijs wordt niet verlengd! Het wordt daarom aanbevolen om tegelijk, bij het aanvragen van uw code 95, het rijbewijs opnieuw voor 5 jaar te laten verlengen. Op deze manier hoeft u 1 x per 5 jaar een nieuw rijbewijs aan te schaffen in plaats van twee keer per 5 jaar (1x bij verlopen rijbewijs en 1x bij verlopen code 95). Als u uw rijbewijs opnieuw voor 5 jaar verlengt, moet u wel medisch gekeurd worden.

Wat houdt de keuring voor het Groot Rijbewijs (C\D\E) in?

Het doel van de keuring is om het CBR in staat te stellen om te beoordelen of u het voertuig zelfstandig en op een veilige manier kunt bedienen. Hiervoor verricht de keuringsarts een medisch onderzoek om eventuele gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  1.  Anamnese. Dit houdt in dat uw medische voorgeschiedenis wordt bevraagd op basis van de vooraf ingevulde eigenverklaring
  2. Onderzoek van de ogen door middel van een visus- en gezichtsveldtest
  3. Bloeddrukmeting
  4. Urineonderzoek
  5. Eventueel lichamelijk onderzoek

Kwaliteit en bevoegdheid

nlrijbewijskeuringen.nl werkt samen met de gecertificeerde arbodiensten Arbodienst Medi-ma Hierdoor is nlrijbewijskeuringen.nl niet alleen bevoegd voor groot rijbewijskeuringen, maar is ook de kwaliteit van alle arbogerelateerde keuringen geborgd.