Rijbewijskeuring Touringcarchauffeur (medibus)

De medische keuring voor touringcarchauffeurs

Als u valt onder het CAO Besloten busvervoer of als u een zelfstandige touringcarchauffeur bent, dan dient u periodiek gekeurd te worden. Deze medische keuring is verplicht als u in dienst treedt en deze keuring wordt vervolgens elke 5 jaar opnieuw uitgevoerd.

Maak een afspraak voor een Touringcarchauffeurskeuring

Wat houdt de Rijbewijskeuring Touringcarchuaffeurs (Medibus) in?

Het doel van de keuring is  om te beoordelen of u het voertuig zelfstandig en op een veilige manier kunt bedienen. Hiervoor verricht de keuringsarts een medisch onderzoek om eventuele gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

    • Anamnese. Dit houdt in dat uw medische voorgeschiedenis wordt bevraagd middels de Gezondheidsverklaring Touringcarchauffeurs.
    • Onderzoek van de ogen door middel van een visus- en gezichtsveldtest
    • Bloeddrukmeting
    • Urineonderzoek
    • Eventueel lichamelijk onderzoek

Aanvraagprocedure

U kunt gelijk een afspraak maken voor een rijbewijskeuring touringcarchauffeur. U dient enkel het formulier “Gezondheidsverklaring Touringcarchauffeurs” in te vullen en mee te nemen naar de keuring.

Let op! Voor de keuring om het groot rijbewijs te verlengen kiest u voor de keuring “Rijbewijskeuring Groot (C/D/E)” tijdens het maken van de afspraak.

Kwaliteit en bevoegdheid

nlrijbewijskeuringen.nl werkt samen met de gecertificeerde arbodienst Arbodienst Medi-ma. Hierdoor is nlrijbewijskeuringen.nl niet alleen bevoegd voor groot rijbewijskeuringen, maar is ook de kwaliteit van alle arbogerelateerde keuringen geborgd.